Bergvärme där du bor


Oavsett vilket klimat du bor i varierar temperaturen över året 2022. För vissa klimat innebär flammande somrar som kyler till iskalla vintrar. Vad många inte inser är att temperaturen under marken (oavsett klimat eller årstid) förblir ganska konsekvent hela året. Marken kan bibehålla en högre temperatur konsistens eftersom den absorberar 47% solenergi (värme) när den träffar jordytan. CTC geotermiska system har möjlighet att utnyttja denna gratis energi med en jordslinga, det utför bergvärme hos ctc.se. Denna teknik används sedan för att ge ditt hem eller kontor med centralvärme och kyla. därav är ett bergvärme ett alternativ att se över.

Bergvärme under uppvärmningscykeln

En bergvärmepump använder jordslingan för att utvinna värme från marken.

Eftersom systemet drar värme från slingan det distribuerar den genom ett konventionellt kanalsystem som varm luft. Samma värmeenergi kan också användas för en strålande golvsystem eller varmvattenuppvärmning Geotermisk Kylning I kylningsläget, är uppvärmningsprocessen omvända – att skapa kyla, luftkonditionering i hela hemmet.

I stället för att utvinna värme ur marken, utvinns värme ur luften i ditt hem och antingen flyttat tillbaka in i jordslinga, eller används för att förvärma vattnet i din varmvattenberedare.

Geotermisk energi

Vad betyder ett detta? Geotermisk energi har använts för att värme och luft villkor byggnader i flera decennier, och under den tiden dessa geotermiska system har kallats många olika saker. Några av de mer populära varianter inkluderar geotermisk, grundvatten, mark-vatten hjälpte, mark-vatten-källa, vatten-till-vatten, och till och med vårt företagsnamn, vatten ugn värme och kyla.

bergvärme ctc

CTC geotermisk värme

CTC geotermisk värme och kyla system finns i tre grundläggande konfigurationer, som avser att tillgodose behoven i ditt hem och ge den högsta effektivitet och de största energibesparingarna. Och nästan alla våra produkter uppfyller eller över energi krav som behövs för att dra nytta av de senaste skattelättnader. Kompatibel CTC produkter.  CTC i Ljungby säljer, installerar och servar bergvärmepumpar och luftvärmepumpar i hela Sverige. Bergvärme, luftvärme är idag en av de mest ekonomiska investeringar man kan göra långsiktigt. Genom noggranna besiktningar, den senaste tekniken,