Förbättra din likviditeten

Likviditeten påvisar att företaget har pengar och förmåga att betala sina fakturor och andra utgifter. Man pratar ofta om bra eller dålig likviditet i olika företagssammanhang och man pratar ofta om tips och trix – hur du kan förbättra din likviditet.

Det är viktigt att ett företag har koll på sin betalningsförmåga och kan sköta alla sina räkningar och betalningar, det påvisar professionalitet från företagets sida. Här kommer därför lite tips på hur du som företagare kan förbättra din likviditet.

Du kan börja med att se över dina kostnader, man brukar säga att man hellre ska minska sina kostnader än att försöka sälja mer, om man vill se effekt på resultatet. Ett annat tips på hur du kan förbättra din likviditet är att fakturera som fort du har möjlighet. Ligg inte ute med pengar för länge, ändra betalningsvillkoren när du skriver nya avtal och skickar fakturor och se till att skicka en påminnelse så fort en faktura förfaller.

Du och ditt företag kan även sälja av tillgångar, det förbättrar din likviditet på kort sikt men inte på lång. Ett annat tips för att förbättra din likviditet är att leasa istället för att köpa. I dagens samhälle kan man leasa de allra flesta vanligaste inventarierna. Du kan exempelvis leasa bilar, telefoner, maskiner, lokaler, verktyg och väldigt mycket annat.

En annan sak att tänka på när du vill förbättra din likviditet är att du också kan tänka på att inte skatta mer än vad du och ditt företag behöver. Skatten som debiteras är baserad på det uppskattade resultatet, skulle ditt företags resultat ändras under årets gång finns det alltid möjlighet att kontakta Skatteverket och justera detta. Är det något sedan som alla företag borde göra så är det att skapa en likviditetsbudget. Det är jätteviktigt för att ha koll på hur det ser ut i dagsläget samt veta hur du kan förbättra din likviditet i framtiden. Hoppas du fick med dig några bra tips om hur du förbättra din likviditet, vi önskar dig lycka till.