Bäst virket för högst energi?


Virke – Jönköping

Det är klart att man vill ha virke av bästa och allra högsta kvalitét. När du köper virke och andra trävaror hos oss på Nydala Trävaru i Jönköping är du garanterad utmärkta produkter. Produkterna som produceras i vårt stora och välutrustade sågverk består av gran och fura.

Torkning och behandling

Något som i hög grad påverkar mekaniska egenskaperna hos virket är funktionellt. Om man jämför hållfastheten, som för övrigt är oerhört hög i våra produkter, så är den generellt sett hög om man jämför i vikt med andra material. Genom kammar- och vandringstorkar torkas allt virke artificiellt och behandlas på särskilt sätt för att förhindra de formförändringar som kan uppstå i virke och träprodukter. Samtliga produkter innehar vi CE-certifikat och Nydala Trävaru som företag har FSC- och PEFC-certifiering.

Hög kapacitet och hög kvalitet

Hyvleriet i vårt sågverk består av 3 supermoderna och starka hyvellinjer med enorm kapacitet. De kan snabbt köra både stora och små serier vilket gör att vi kan erbjuda mängder med olika produkter av virke. Något vi levererar i stora mängder är paneler och konstruktionsvirke med väldigt hög hållfasthet.  Den höga kvalitén kan vi hålla då den bästa höglandsgranen finns hos oss i det sydsvenska Höglandet. 

Virke används till många ändamål

Idag är trä efterfrågat och därför ökar även efterfrågan kring att vara ägare av mark och skog. Virke av trä används till många ändamål och har många miljöfördelar om man jämför med övriga byggmaterial. Trä är också ofta ett mer lättarbetat och billigare byggmaterial än jämfört med andra. Därför är vårt virke av trä ett bra alternativ då det utvinns med en liten energiinsats ur en förnybar resurs utan att fotosyntesen vid skogens tillvägt binder koldioxid. Det är alltså fördelaktigt på många sätt att köpa sitt material hos oss på Nydala Trävaru i Jönköping.